subul


sú·bul

png |[ ST ]
1:
2:
pagka-damá sa isang bagay, katulad ng subul ng gálit
3:
pagpasok nang sapilitan sa isang butas.