sufficient


sufficient (su·fí·syent)

pnr |[ Ing ]
2:
may kakayahang buhayin ang sarili : SELF-SUFFICIENT