sugpo


sug·pô

png
1:
maagap na pagsawata sa anumang ipinapalagay na masa-mâ : SUPPRESSION1 — pnd i·pa·sug·pô, ma·sug·pô, sug·pu·ín
2:
Zoo alinman sa mala-hipong crustacean (Penaeus monodon ) na malakí : BINGALÓ, BÚYOD, HÁNLILITÍK, LUKÓN1, PÁDAW, PÁNSAT, PRAWN, ÚDANG Cf HÍPON, ULÁNG
3:
[ST] pagsinghot ng hangin.

sug·póng

png