suhol


sú·hol

png
1:
[Bik Hil ST] pagbibigay ng salapi o anumang ma-halagang bagay sa maykapangya-rihan kapalit ang anumang pabor : BRIBERY, HIPHÍP3, PAGLALAGÁY3, PÁKEP, SOBÓRNO, SOSÓP, SUKÍB Cf TAKE1
2:
ang salapi o anumang ibinigay para sa isang pabor : BRIBE, HIPHÍP3, IKÍM3, ÍRUG2, LAGÁY4, PÁKEP, PAMPADULÁS2, PAMPATALÍNO2, PANLAGÁY2, PANLANGIS2, SOBÓRNO, SOSÓP, SUKÍB
3:
[Hil Seb War] suweldo — pnd i·sú·hol, mag·sú·hol, su·hú·lan.