suliranin


sú·li·rá·nin

png
1:
anumang bagay na hindi agad mapagpasiyahan at ma-lutas ; pasánin sa isip : ALIMBATÓNG2, BAGÁHE2, PALALÍGBAN, PROBLEM, PROB-LÉMA1, SULIRÁNAN, SURULPÁTON
2:
Mus [ST] awit na malungkot.