sulot


su·lót

png
1:
[Pan ST] pagpapasok ng anuman sa bútas : KÚLKOG, SÚLSOG, TUHÍL
2:
[Pan ST] sundot na pina-raraan sa bútas o siwang
3:
[ST] pag-unti o pagliit, gaya sa sulot na ani
4:
[ST] pagliligpit ng mesa matapos kumain
5:
[ST] pagpapakò ng dala-wang pinagpatong
6:
Kol paninirà sa kapuwa upang maalis sa gawain at mapalitan ng gumawâ ng paninirà — pnd i·pa·su·lót, i·su·lót, ma·nu·lót, su·lu·tán, su·lu·tín.