sulsol


sul·sól

png
1:
[Bik Hil Iba Ilk Seb ST War] pagsasabi ng mga bagay na la-long ikagagalit ng sinabihan : KÍWKIW, SÚDYOT, UDYÓK1
2:
[ST] pagpapaliyab o pagduldol ng apoy
3:
[ST] pagpatay sa apoy ng kandila o sulo sa pama-magitan ng pagduldol sa lupa o pader — pnd i·sul·sól, mag·sul·sól, sul· su·lán .