sumping


sum·píng

png
1:
Isp bunô sa pama-magitan ng pinagkawit na daliri ng magkalaban : BUNGKALÁN, TÓRSI
2:
pagsuklay sa buhok mulang noo hanggang likod — pnd mag·sum· píng, sum·pi·ngín.

sum·píng

pnr |[ ST ]
:
nakasukbit sa tainga.