sunodamo


su·no·da·mó

png |Zoo |[ War ]

su·no·da·mò

png |Zoo |[ Seb ]

su·nod-á·mo

png |Zoo |[ Seb ]
:
ibon (Irena cyonogasten cyanogasten ) na magka-halòng itim at bughaw ang balahibo, at karaniwang nanginginain ng mga bunga.