sure


sure (syur)

pnr |[ Ing ]

sure-footed (syur fú·ted)

png |[ Ing ]
1:
hindi nadarapa
2:
hindi nagkaka-mali.

surety (syúr·ti)

png |[ Ing ]
:
tao na guma-garantiya o salaping ibinibigay bílang garantiya.