surong


sú·rong

png
1:
[War] pagiging mabilí ng paninda
2:
Heg [Ilk] iláya1
3:
pa-ngunahing altar.