susi


su·sì

png |[ Bik Hil Seb ST ]
:
kasang-kapang metal na ginagamit sa pag-sasará o pagbubukás ng kandado : BAHÁN1, BUSÓLAN2, GONSÎ, GUNSÎ, KEY1, KÚNSI2, LYABE2, PANUWÁNG, SÓROT, SULÚT, SUWÁG4, TÓMBOK, TÚLBEK Cf KANDÁDO

su·sì

pnr |[ ST ]
:
malinis, gaya sa masu-sing bahay.

su·si·án

png |[ susì+an ]
:
anumang binu-buksan sa pamamagitan ng susì.

sú·sik

png |[ Ilk ]