sweat


sweat (swet)

png |[ Ing ]

sweater (swé·ter)

png |[ Ing ]
:
kasuotang tinabas na kahawig ng jacket, kara-niwang may manggas, at ginagamit sa pag-eehersisyo para madalîng pawisan.

sweatshirt (swét·syert)

png |[ Ing ]
:
sweater na cotton, maluwag, may ma-hahabàng manggas, at ginagamit sa isports o pamamasyal.

sweatshop (swét·syap)

png |[ Ing ]
:
pook na may kondisyong hindi angkop sa pagtatrabaho, at may mga tauhang tumatanggap ng napakababàng sa-hod sa napakahabàng oras.