taas


ta·ás

png
1:
[Bik Hil Seb Tag War] ang layò mula sa ibabâ hanggang sa taluktok : ESTATÚRA1, HEIGHT, LÁNGKAW, LÁYOG1, TAGÉY, TÁYOG
2:
ang pinakatuktok o rurok ng anuman : HEIGHT, TÁYOG
4:
patayông súkat ng katawan ng tao mula paa hanggang ulo : TÁYAG2