tabingi


ta·bi·ngî

pnr |[ Bik Kap Tag ]
:
hindi pantay ang ayos o pagkakapuwesto, gaya sa tabingîng mesa o tabingîng pagkakasabit ng kuwadro : BALINGÍG2, BÁNGIL, HABÁNG1, HIBÍNG, HIWÎ, KABILÁN2, KIBÌ, PÍHING, TAWISÎ Cf HIWÍD, HIWÍS