tabog


tá·bog

png
1:
[ST] gálit na may halòng pagmumura at pangangatal
2:
[ST] pagtalikod sa kausap dahil hindi nagustuhan ang narinig
3:
Bot [ST] uri ng ilahas na punò ng igos
4:
Bot [ST] uri ng napakatigas na punongkahoy
5:
Agr [Mrw] pilápil1