tadyang


tad·yáng

png |Ana |[ Kap Tag ]
:
alinman sa mga butóng nakahanay nang pasalikop sa dibdib at nagsisilbing pananggalang sa mga bagà at puso, nakakabit sa butó ng gulugod ang isang dulo at sa sternum ang kabilâ : GÓSOK, GÚSOK, GÚSUK, KOSTÍLYAS, PARÁGPAG, RIB1, TÁGLANG, TAGLÁNG, TARYÁNG

tad·yáng-a·nu·wáng

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng punongkahoy.