talisay


ta·lí·say

png |Bot |[ Akl Bik Hil Mag Seb Tag War ]
:
punongkahoy (Terminalia catappa ) na tumataas nang hang-gang 25 m, biluhabâ ang makintab na dahon, at putî ang maliliit na bulaklak : INDIAN ALMOND2, SAVÍDUG

ta·li·sá·yan

png
:
uri ng tablang ginagamit na pandingding.

ta·li·sá·yin

pnr |Zoo
:
sa mga tandáng, iba’t iba ang kulay ng balahibo : BALÁW1 var talisáin Cf DALUSAPÌ