tandos


tan·dós

png
1:
sandatang yarì sa mahabàng tagdan at may tulis sa dulo na yarí sa asero
2:
sibat1 var tandús