taneg


tá·neg

png |[ Iba ]

ta·neg·tég

png |[ Pan ]