tangent


tangent (tán·dyent)

png |Mat |[ Ing ]
1:
sa heometriya, linya o plane na dumadaiti sa isang point ng kurba o rabaw kayâ higit na malapit ito sa kurbang karatig ng point kaysa anumang linya o plane na pinaraan sa point
2:
sa trigonometriya, ang ratio ng mga gilid, maliban sa hypotenuse, na kasalungat at karatig sa isang anggulo ng isang tatsulok na may right angle.

tangent (tán·dyent)

pnr |[ Ing ]

tangential (tan·dyén·syal)

pnr |[ Ing ]
1:
ukol sa o tíla tangent
2:
iginuhit bílang isang tangent
3:
bahagyang sumasagi sa isang paksa.