tapilok


ta·pi·lók

png
:
aksidenteng pagtapak ng isang paa sa isang hindi pantay o tabinging rabaw at karaniwang nagdudulot ng pagkalingat o pilay ng sakong : TAMPILÓK, TAPIYÓK Cf TÍSOD