taptap


tap·táp

png |[ ST ]

tap·tá·pan

png |[ ST ]
:
balát ng niyog na ginagamit na pinggan.