tarka


tár·ka

png
1:
kaguluhan ng isip dahil sa dami ng trabaho o dahil sa pagod
2:
yamót o pagkayamót.