tera


té·ra-

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangnga-lan na nangangahulugang factor ng 1012, hal terameter Cf T2

té·rak

png |[ Kap ]

té·ra·kó·ta

png |[ Ita terra cotta ]
1:
matigas, nilutong luad, na kulay kayumangging pulá kapag hindi binarnisan ; karaniwang ginagamit sa pang-arkitekturang palamuti, pagpapalayok, at bílang sangkap sa paglililok
2:
anumang gawâ dito
3:
kayumangging dalandang kulay, gaya sa hindi barnisadong terakota.

te·ra·pe·ú·ti·ká

png |[ Esp terapeutica ]
:
sangay ng medisina, kaugnay ng panggagamot sa sakít at paraan ng pagbibigay ng lunas : THERAPEUTICS

té·ra·pí·ya

png |Med |[ Esp terapia ]
1:
panggagamot sa pisikal at mental na suliranin at hindi gumagamit ng pagtistis : THERAPY
2:
partikular na tipo ng gayong panggagamot o sikoterapíya : THERAPY

te·rap·lén

png |[ Esp ]
:
dike, tambak, o katulad na pampigil sa tubig, o pansuporta sa matarik na gilid ng kalsada.

te·rá·sa

png |[ Esp terraza ]
1:
serye ng sapád na espasyong nabuo sa isang gulod at ginagamit sa pagtatanim : TERRACE
2:
espasyong sinemento o nilatagan ng bató sa labas ng bahay : BANGKÁL3, TERRACE Cf BERÁNDA