thermos


thermos (tér·mos)

png |[ Ing Thermos trademark ]

thermosetting (tér·mo·sé·ting)

pnr |Kem |[ Ing ]
:
hinggil sa mga substance, lalo na ang sintetikong resin na tumitigas nang permanente kapag iniinit.

thermostat (tér·mo·is·tát)

png |[ Ing ]
:
kasangkapang awtomatikong kumokontrol sa temperatura, o nagpapagana sa isang kasangkapan kung ang temperatura ay umabot sa takdang púnto.