tikbalang


tik·bá·lang

png |Mit |[ ST ]
:
nilaláng na anyong tao ang katawan at mga kamay ngunit may mahahabàng binti at hita na kahawig ng sa kabayo : DUGÁNG1 var tigbalang Cf KAPRE