tikwas


tik·wás

pnr
1:
nakataas ang isang dulo ng bagay na mahabâ : LIKWÁT, TUWÁS1
2:
mababà ang gawing likod, gaya ng tikwas na karitela dahil sa bigat ng karga : LIKWÁT, TUWÁS1 — pnd i·tik·wás, mag·tik· wás, tu·mik·wás.