tilap


tí·lap

png
1:
2:
[ST] paggulat sa pamamagitan ng ham-pas
3:
Mil pinakamaliit na pangkat at binubuo ng pitó o higit pang sundalo sa isang hanay : ÉSKUWÁDRA1, ISKUWÁD, SQUAD

ti·la·pág

png |[ ST ]
:
pagtilapon sa lupa ng ibon.

ti·lá·pon

png |pag·ti·lá·pon
:
biglang pagsabog at paglipad ng mga piraso : ILANDÁNG1

ti·la·po·sò

png |[ ST ]

ti·láp·ya

png |Zoo
:
isdang-tabáng o alat (family Cichlidae ) na katutubò sa Africa, lumalakí nang hanggang 20.32 sm, may kulay na abuhin, kayumanggi o itim depende sa kali-giran, at may malalapad na kaliskis : TALIPSÁW