tipol


tí·pol

png |Zoo
:
ibon (Grus Antigone sharpei ) na mahabà ang leeg at binti, walang balahibo ang ulo, at nakatatawid sa ilog sa pamamagitan ng paglangoy at paglakad : BIBÍRAW, CRANE3, GRÚLYA

ti·po·lo·hí·ya

png |[ Esp ]
:
pag-aaral at interpretasyon ng mga tipo, lalo na sa Bibliya : TYPOLOGY