tiyaga


ti·ya·gâ

png |[ Kap Tag ]
:
sipag at sikap na ituloy ang gawain, kahit magtagal, sa kabilâ ng babala, oposisyon, at mga kabiguan : AGWANTÁ2, DÚLOT2, ILÓB, PERSEVERANCE, SEÉT2, TAMÁN1