tiyanak


ti·yá·nak

png |Mit
:
lamáng-lupa na si-nasabing kaluluwa ng sanggol na namatay nang hindi nabinyagan, karaniwang mapaglaro at mahilig iligáw ang sinumang mapaglaruang manlalakbay : PATIÁNAK