tongatong


to·ngá·tong

png |Mus |[ Kal ]
:
instrumentong bumbong ng kawayan na ipinapalò sa sahig hábang pinapalò ng kanang kamay ang itaas na bahaging butás upang tumunog : TIBONGBÓNG, TÚNGTUNG

tóng-a-tóng

png |Mus |[ Tin ]
:
instrumentong binubuo ng anim na túbo ng kawayang may iba’t ibang habà, bukás ang isang dulo, tatlong tao ang humahawak, at ibinubunggo ang dulo nitóng nakasará sa isang sapád na bató.