transit


trán·sit

png |[ Ing ]
1:
kilos o paraan kaugnay ng paglalakbay o pag-lilipat

tran·si·tí·bo

png |Gra |[ Esp transitivo ]
:
pandíwang palipát.

transition (tran·sí·syon)

png |[ Ing ]

transition metal (trans·sí·syon mé·tal)

png |Kem |[ Ing ]
:
alinman sa set ng mga element na matatagpuan sa dakong gitna ng periodic table (Mga Grupong IV B VIII, IB, IIB, o 4 12), kabílang ang bakal, tanso, at pilak.

transitive (tráns·si·tív)

pnr |[ Ing ]
1:
Gra tingnan pandiwang palipat
2:
Pil sa lohika, tumutukoy sa relasyon na balido sa alinmang dalawang sang-kap ng isang serye at sa lahat ng pares ng sumusunod na sangkap.

transitive verb (trán·si·tív verb)

png |Gra |[ Ing ]
:
pandíwang palipát.