trap


trap

png |[ Ing ]
2:
panlalansi upang mahikayat ang isang tao na magsalita o kumilos.

tra·pál

png |[ Esp ]
:
lona o katulad na ginagamit na pantábing laban sa ulan o init ng araw var tarapal

trapdoor (tráp·dor)

png |Ark |[ Ing ]
:
itinataas o pinadudulas na pinto at tumatakip sa bubong, kisame, o sahig Cf ESKOTADÚRA3

tra·pe·sé·o

png |Mat |[ Esp trapezeo ]

trapeze (tra·píz)

png |[ Ing ]
:
mga pahaláng na bára na nakatalì sa dulo ng lubid at ginagamit sa pag-indayog ng mga akrobat.

trapezoid (trá·pe·sóyd)

png |Mat |[ Ing ]
:
pátag na anyong may apat na gilid na parallel ang dalawa : TRAPESÉO

trá·pik

png |[ Ing traffic ]

tra·pi·kán·te

png |[ Esp traficante ]
1:
tao na nakikipagnegosyo
2:
tao na nagpupuslit ng mga bawal na kalakal : TRAFFICKER Cf ISMÁGLER

trá·pi·kó

png |[ Esp tráfico ]
1:
galaw ng mga sasakyan at mga tao sa lansangan : TRAFFIC, TRÁPIK
2:
galaw ng mga kalakal : TRAFFIC, TRÁPIK

tra·pí·tse

png |[ Esp trapiche ]

trá·po

png |[ Esp ]
2:
telang ginagamit na pampakintab sa sapatos
3:
pinaikling tradisyonal na politico, lumang uri ng politiko, karaniwang ipinalalagay na korap.

Trappist (trá·pist)

png |[ Ing ]
:
kasapi ng isang sangay ng ordeng Cistercian na mga monghe at kilalá sa pagsunod sa tuntunin ng kapayakan, kabílang ang pananahimik.