trono


tró·no

png |[ Esp ]
1:
upúan para sa isang soberano, obispo, hari, at katulad : THRONE
2:
luklukan ng pinakamakapangyarihan : THRONE
3: