tsina


Tsí·na

png |[ Esp China ]
1:
Heg tagalog na baybay sa China
2:
Ant tagalog na baybay sa babaeng taga-China, Tsí·no kung laláki.

tsí·na·kón

png |[ Igo ]
:
ani ng kamote.

tsi·na·rém

png |[ Iva ]
:
bangkâ na an-yong putól ang hulihán, may ugit ngunit walang katig ; dáting pinata-takbo ito sa pamamagitan ng layag at sagwan ngunit de-motor na ngayon.