tubo-tubo


tu·bó-tu·bó

png |Bot
:
maliit na punongkahoy na tumutubò malapit sa dagat.

tú·bo-tú·bo

png
1:
Zoo malakíng isdang-alat (family Aulostomidae ) na may tíla túbong nguso at ulo at may mahabàng tíla túbong katawan, may nag-iisang specie sa Filipinas (Aulostomus chinensis ) : TRUMPETFISH
2:
Bot [Bik] binayúyu.