tudo


tú·do

png |Mtr |[ Ilk ]

túd-ob

png |Mus
:
awítin sa pag-aani sa Agusan na may apat na nota at hinuhuni ang tatlong unang bára.