tuklas


tuk·lás

png |[ Bik Kap Tag ]
1:
pag·tuk· lás, pag·ka·tuk·lás makíta ang isang bagay o isang tao nang hindi sinasadya o sa pamamagitan ng isang paghahanap : BÁAR, DESKUBRIMYÉNTO DISCOVERY, DÚKAY2, FINDING1, KÁPLAG, KATOKÁWA, KATÓON, MASUKAYÁN, SIKLÁP, TUKÍB Cf DESKUBRÍ
2:
ang tao o bagay na nakíta : DISCOVERY, DESKUBRIMYÉNTO
3:
Bat sapilitang pagbubunyag ng mga dokumento at katotohanang inaasahan ng isang panig.