tungkulin


tung·kú·lin

png |[ tungkól+in ]
1:
anumang kilos na kailangan sa pagtupad ng gawain o posisyon : DEBÉR, DESIGNASYÓN2, DUTY1, SURÀ Cf KATUNGKÚLAN
2:
kilos na bunga ng kamalayan sa hustisya, moralidad, at iba pa : DUTY1