tungo


tu·ngó

pnr

tú·ngo

png
1:
[ST] direksiyong pupuntahan o paroroonan : KÁDTO, DULÓNG3, INGÓN2
2:
[ST] hangárin sa paggawâ ng isang bagay
3:
[ST] bahagi na nauukol sa isang tao
4:
[ST] paraan ng pakikisáma o pagtrato sa ibang tao
5:
[Ifu] araw ng pag-aayuno sa mabibigat na trabaho, lalo na sa bukid.

tú·ngob

png |Ark |[ Kal ]
:
gablete ng kúbo.

tú·ngod

png |Zoo
:
hibla ng alalawà.

tu·ngód sa

pnu
:
ukol sa ; hinggil sa.

tu·ngóg

png |[ Seb ]
:
pampreserba sa tubâ ; nagpapapulá sa tubâ at nagpapabuti sa pag-asim nitó.

tú·ngog

png |Bot |[ Seb ]

tung-ól

png |[ ST ]
1:
pugot1 o pagpugot

tú·ngol

png
:
Ana [Bik Hil Seb War] sikmurà1

túng-ol

png

tu·ngór

png |[ ST ]
1:
pagbibigay sa bawat isa ng karampatang bahagi sa paghahatian
2:
Zoo sapot ng gagambá
3:
Mat páres o gansál.