turing


tú·ring

png
1:
Kom alok ng nagtitinda na halaga ng tinda : BID2, TAMPÁ
3:
paghahayag o pagbubunyag ng isang bagay.

tu·rí·ngan

png |Zoo |[ Bik Seb ]

tú·ri·nga sím·bad

png |Zoo |[ Kan Tbw ]