tutubi


tu·tu·bí

png |Zoo
:
alinman sa mga kulisap (order Odonata ) na may malakíng mata, payat, at mahabàng tiyan, kumakain ng lamok, at iba pang insekto, karaniwang nakabuka ang pakpak kahit nakadapò : ALIDÚNGDONG, ALINDÁHAW, ATIBÁGOS, DRAGONFLY, HANDÁNAW TAPODÌ, TAWÁTO, TULÁNG2, TÚMBAK-TÚMBAK