ugapang


u·gá·pang

png |Zoo
:
katamtaman ang laking isdang-alat at kauri ng banak (Ellochelon vaigiensis ), may pinilakang kulay na madilim sa pang-itaas na bahagi ng katawan, at dilaw ang buntot : DIAMOND-SCALE MULLET