uliran


u·li·rán

png
1:
bagay o tao na ginagaya dahil sa mga magandang katangian : ARÓGON, HALIMBAWÀ2, HUWÁRAN2, MODÉLO6
2:
pamantayan sa mataas na uri o katangian : ARÓGON, HALIMBAWÀ2, HUWÁRAN2, MODÉLO6