umang


ú·mang

png
2:
paglalagay ng anuman sa bungad ng butas, gaya ng pag-uumang ng espada sa kaluban
3:
anumang bagay na nakalilinlang
4:
Zoo [Ilk Seb] hermit crab.