upo


u·pó

pnd |i·u·pó, mag-u·pó, u·mu·pó
1:
[Hil] yumukô
2:
[Iva] ibunton.

u·pô

png
1:
ayos ng tao o hayop na nakalapat ang puwit sa silya, lupa, o anumang bagay na malilikmuan : AYÁN, DISNÂ, IRÓNG2, LÍNGKOD, LÍNGKUD, LÚKLUK2, ÓNTOD, PUNGKÒ2, TUGÁW1, TÚKAW
2:
paglikmo sa silya : AYÁN, DISNÂ, IRÓNG2, LÍNGKOD, LÍNGKUD, LÚKLUK2, ÓNTOD, PUNGKÒ2, TUGÁW1, TÚKAW — pnd u·mu·pô, u·pu·án.

ú·po

png |Bot |[ Bik Seb Tag War ]
1:
halámang baging (Lagenaria siceraria ) na may bungang pahabâ at nakakain : BOTTLE GOURD, KALABASÍN, KALUBÁY, LÁPU, SÍKAY, TABÁYAG1, TABYÁYONG

u·pód

png |[ War ]

u·pód

pnr
:
umikli, numipis, o nawalan ng tulis dahil sa malimit na paggamit : AMÓL, LUSÓK2, MAKURÓL, LÓNGLONG, PUDPÓD, PULPÓL, TAYÁD

ú·pod

png
1:
pag-ikli o pagnipis dahil sa malimit na paggamit, gaya sa pagkaupod ng suwelas ng sapatos o pagkaupod ng kandila : DÚMPOL
2:
pagkawala ng tulis dahil sa malimit na paggamit, gaya sa pagkaupod ng tasá ng lapis o pagkaupod ng talim ng itak : DÚMPOL — pnr u·pód.

u·póng

png
2:
paglalapit ng báka sa bíbilí nitó.

u·pós

png
1:
labí ng sigarilyo o kahoy matapos sindihan
2:
sagad na pagkabaón.

u·pós

pnr
1:
sagad ang pagkakabaón