uway


u·wáy

png |Bot |[ Hil Seb Tag War ]
:
uri ng yantok na maliit at matigas ang balát.

ú·way

png |[ ST ]
1:
salita na pantawag sa nása malayò
2:
paghila sa sasakyang-dagat o isang bagay, nang may patnubay.