vakul


va·kúl

png |[ Iva ]
:
katutubòng kasuotan sa ulo na yarì sa himaymay ng voyavoy at pananggol sa init o ulan.